Deze kampen leggen de nadruk op het creatieve van het kind waar aandacht is voor ieders talent, zowel in groep als individueel.

Add Comment