Onze kampen gaan door van maandag tot vrijdag, behalve bij feestdagen of indien nadrukkelijk vermeld.

De kampen gaan door van 9u – 16u. De eerste dag vragen we zeker een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. Wij werken rond een thema en deelnemen kan enkel voor een volledige week. In de namiddag naar huis gaan is niet mogelijk en verstoort het kampgebeuren.

Opvang wordt voorzien van 8u-9u en 16u-17u. Indien uw kind niet tijdig wordt afgehaald, kan uw kind geweigerd worden voor de komende kampdagen.

Inschrijven kan via www.lemu.be waar het aangepaste inschrijvingsformulier te vinden is. U ontvangt via mail een bevestiging na betaling. Zonder volledig ingevuld inschrijvingsformulier is de inschrijving ongeldig. Alle praktische informatie over het kamp volgt per mail.

De groepsindeling gebeurt de eerste kampdag. De kinderen worden ingedeeld in leeftijdscategorieën: 3-5 jaar (kleuter) en 6-12 jaar (lager). LeMu vzw zal rekening houden met vragen om kinderen in eenzelfde groep in te delen indien dit bij de inschrijving wordt gevraagd. Gelieve dit bij het inschrijvingsformulier te vermelden.

In uitzonderlijke gevallen en bij te weinig inschrijvingen kan LeMu vzw een kamp annuleren en/of wijzigen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatief kamp of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

U heeft het recht tot 14 kalenderdagen na inschrijving kosteloos de inschrijving te annuleren. (herroepingsrecht) De datum van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.

Annulering met ernstige reden
Ernstige redenen zijn voor ons: ziekte, ongeval, overlijden van een naaste. Dit dient met een bewijs gestaafd te worden vb. doktersattest, tot 5 dagen na einddatum van het kamp. Bij voorlegging van dit bewijs, krijgt u de kampprijs teruggestort (overeenkomstig met het aantal mislopen kampdagen). Dit min 15 euro administratiekosten.

Annulering zonder ernstige reden
Bij annulering tot 30 dagen voor het kamp wordt een schadeloosstelling van 50 procent van het inschrijvingsgeld aangerekend.

Er is geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij annulering binnen de 30 dagen voor het kamp, wanneer een deelnemer niet komt opdagen of wanneer een deelnemer op eigen initiatief vroeger naar huis gaat.

Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de kampafspraken volgen. Respect voor anderen en het materiaal hoort daar ook bij. LeMu vzw kan kinderen weigeren om aan een activiteit deel te nemen indien er ongepast gedrag gesteld wordt. De ouders zullen hiervan op de hoogte gesteld worden en in het slechtste geval zal de deelnemer het kamp dienen te verlaten.

Wanneer een deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, worden terugbetaald. Dit min 15 euro administratiekosten.

In de prijs zijn de lessen, voor- en naopvang, verzekering, kampaandenken, fruit, koek en de accommodatie inbegrepen.

Een lunchpakket moet je zelf meebrengen. Tijdens de pauzes wordt water en een tussendoortje voorzien door LeMu vzw. Een eigen drankje meebrengen kan natuurlijk ook. Frisdrank kan gekocht worden tegen €1.

Voor uw kleuter is het belangrijk dat hij/zij zindelijk is en ’s middags geen nood meer heeft aan een dutje. Uw kind kan starten aan het kamp als het bij aanvang van het kamp 3 jaar is.

Wij verzekeren elk kind tegen lichamelijke ongevallen. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen is LeMu vzw niet aansprakelijk. In de kampprijs zit de verzekering inbegrepen.

LeMu vzw neemt op kamp foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat uw kind in beeld komt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw kind te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

Heeft u echter problemen met bepaalde beelden op de website, laat het ons gerust weten en we halen dit van onze website.

Alle inschrijvingen dienen online te gebeuren. Indien u niet in de mogelijkheid bent om het saldo in 1 keer te betalen, verzoeken wij u tijdig contact op te nemen via lemukampen@gmail.com zodat er samen naar een regeling kan worden gezocht.