De medewerkers van LeMu vzw komen uit het basis- en kunstonderwijs. Er wordt ook geprobeerd jongeren uit de buurt te laten deelnemen.