home

Wie zijn we?

LeMu vzw is ontstaan in de hoofden van Wim Kets en Joke Gevaert. Dit creatief duo voelde er wel iets voor om kinderen wat meer aan te bieden in de vakantie. 
Hun passie werd aangewakkerd toen bleek dat er voor hun eigen kinderen in de buurt weinig themakampen waren.  In de eerste plaats bekijken ze deze kampen als ouders. Beiden haalden veel ervaring uit hun jaren leiding in de jeugdbeweging. 

Ondertussen doet de vzw meer dan enkele muzisch, creatieve kampen. Je kan de monitoren ook na de schooluren terugvinden in enkele Mechelse basisscholen voor kwaliteitsvolle naschoolse activiteiten.

Wim Kets is muzikant en leraar bij de muziekacademie van Wijnegem. 

Joke Gevaert werkte in verschillende basisscholen van Mechelen als zowel turn-, zorg- en klasleerkracht en is momenteel zorgcoördinator in een basisschool.

LeMu vzw wordt aangevuld met professionele lesgevers.  Dit zijn lesgevers die een pedagogische of didactische opleiding achter de rug hebben of daarmee bezig zijn. Er wordt ook geprobeerd jongeren uit de buurt aan te spreken om deel te nemen aan de organisatie. Zo worden Mechelse jongeren warm gemaakt om creatief bezig te zijn.

LeMu vzw © 2012 | Powered by